Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu.

Projektu iesniegšana - no 1. janvāra līdz 30. septembrim.

Lai piedalītos projektu konkursā, studentam nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīta idejas detalizēts apraksts, idejas īstenošanas plāns, kā arī kopējās tāmes un tās izmaksu pamatojums.

Uzzināt vairāk →