Stipendiju pamatkapitālu veido augļi no līdzekļiem, kas iegūti 2001. gadā, pārdodot pirmpirkuma tiesības 5 000 000 USD apmērā, kā arī atbalsts, ko atvēlējuši mecenāti no visas pasaules, kuri apzinās un novērtē izglītības nozīmi kā garantu tautas attīstībai un labklājībai.  

Studentiem tiek piedāvātas mecenātu - fizisku un juridisku personu - piešķirtas stipendijas, kā arī dažādas mērķstipendijas.

Ja vēlaties piešķirt studentiem stipendiju vai ziedot augstskolai, sazinieties ar nodibinājumu „Latvijas Universitātes fonds”!

Jūsu materiālais atbalsts sekmēs Latvijas Universitātes studentu izaugsmi un augstskolas darbu par labu valsts, sabiedrības, ekonomikas un kultūras izaugsmei.