Sestdien, 2. oktobrī, ar sauli, smaidiem, iedvesmojošām uzrunām un Studenta Zvērestu, Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiālē tika atklāts 2021./ 2022. akadēmiskais gads, kas Madonas filiālei ir 24. darbības gads.

Studiju gada atklāšanas pasākumā pie Madonas pilsētas vidusskolas - lekciju norises vietas - bija pulcējušies vairāk nekā 30 studenti, kuriem 2. oktobris bija arī klātienes lekciju diena. Pārējiem filiāles studentiem, lekcijas notika attālināti. Šajā rudenī, Madonas un citās LU filiālēs, studiju programmu īstenošana un apguve tiek organizēta gan klātienē, epidemioloģiski drošā vidē, gan attālināti, izmantojot programmu Microsoft Teams. 

Šogad, studiju programmā "Pirmsskolas skolotājs", studijas uzsāka 24 studentes gan no Madonas, gan no novada - Cesvaines, Dzelzavas, Liezēres, Ļaudonas, Ošupes, gan no Varakļāniem, gan no attālākām vietām - Gulbenes, Ikšķiles, Jaunpiebalgas, Kokneses, Saulkrastiem, Madlienas, Rožupes.

Priecājamies jau trešo gadu studētāju saimē uzņemt studiju programmas "Sporta treneris" 1. kursa studentus, topošos futbola, basketbola un tenisa trenerus, šogad - 14! Sportisti Madonā sabrauc gan no Dzelzavas un Liezēres pagastiem, gan no Cēsīm, Inešiem, Jēkabpils, Pļaviņām, Salas novada, Smiltenes, Viesītes un pat no Saulkrastiem. 

Kopā filiālē studē vairāk nekā 120 studenti, no kuriem 45 studenti šajā rudenī aizstāvēs noslēguma darbu - kvalifikācijas darbu, lai iegūtu diplomu par pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "Pirmsskolas skolotājs".

Attēlos - pirmā lekciju diena klātienē, pirmo kursu studentiem. Filiāles saimi svētkos sveic LU Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks un LU absolvents Zigfrīds Gora, Madonas pilsētas vidusskolas direktore, LU docētāja Inese Strode, LU docente Valentīna Romenkova un LU studiju programmas "Sporta treneris" direktors, docētājs un LU doktorants Rihards Parahdjuks. 

Pateicos Madonas novada pašvaldībai un reģionālajam laikrakstam "Stars" par sadarbību!

Lai mums jaunām zināšanām un draugiem bagāts gads!

Lolita Kostjukova, LU Madonas filiāles vadītāja

Foto: Agris Veckalniņš

Dalīties