Apgūsti Montesori medicīnisko pedagoģiju jau no februāra!

2023. gada februārī mācības sāks 12. Montesori medicīniskās pedagoģijas kurss Latvijas Universitātē (LU). Šī tālākizglītības programma piedāvā iespēju iepazīt Montesori metodes principus un praksi, akcentējot darbu ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības.

Programmas apguves gaitā divu mācību gadu garumā klausītājus iepazīstinās ar Montesori pedagoģijas filozofiju, tās neirofizioloģisko un psiholoģisko pamatojumu, metodiskajiem principiem, Montesori pedagoģiski sagatavoto vidi un materiāliem, to izstrādāšanas, adaptēšanas un izmantošanas noteikumiem, kā arī ar iespējām šo pedagoģiju pielietot, atveseļojot un integrējot sabiedrībā bērnus ar īpašām vajadzībām, uzlabojot šo bērnu dzīves kvalitāti.

LU programma atbilst starptautisko Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursu prasībām un klausītāji noslēgumā saņem gan LU tālākizglītības apliecību, gan arī Starptautiskās Attīstības, rehabilitācijas un pediatriskās tālākizglītības akadēmijas (Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation und pädiatrische Fortbildung, Vācija) sertifikātu.

Programma orientēta darbam ar bērniem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem.

Nodarbības noris reizi mēnesī: piektdienu pēcpusdienās un sestdienās, 17 reizes divu mācību gadu garumā (16 kredītpunkti, 264 akadēmiskās stundas).

Papildu informācija un pieteikšanās

Aktuāls Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023. gada janvārī-februārī

Atsevišķas programmas īstenosim LU Madonas filiālē, kolīdz būs pieteicies nepieciešamais personu skaits grupā.  

PEDAGOĢIJA:

BIBLIOTĒKAS:

IESTĀDES VADĪBA UN BIZNESS:

INTEREŠU IZGLĪTĪBA:

 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē
 • Jogas studiju ievadprogramma
 • Ājūrvēdas izglītības pamati
 • Sanskrits I
 

Saziņa ar LU Madonas filiāli šeit →

Adaptīvā līderība. Uzņēmumu vadītājiem

Mums Tev ir risinājums, kas palīdzēs Tev būt labākam līderim un vadītājam pārmaiņu laikā.

Sākums: 2023. gada 3. februāris

Ilgums: 11 nedēļas

Formāts: Klātienē / tiešsaistē

Cena: 1970 euro

Piesakies informācijas saņemšanai un sarunai ar mūsu izaugsmes eksperti Daci Lāci aizpildot formu: https://ej.uz/pmfi

Piesakies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai "Sākumizglītības skolotājs"

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs uzsāk kursu klausītāju grupas komplektēšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Sākumizglītības skolotājs".

Uzzināt vairāk šeit →

Aktuāls kursu un semināu piedāvājums

Latvijas Universitāte piedāvā šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

Tālākizglītības kursi un semināri šādās jomās:

 • Austrumu kultūras studijas
 • Bibliotēku zinības
 • Datu apstrāde
 • Digitālās tehnoloģijas
 • Interešu izglītības kursi
 • Kursi attālinātā darba nodrošināšanai
 • Pedagoģija
 • Personības izaugsmes un karjeras attīstības kursi un semināri
 • Projektu vadība
 • Psiholoģija
 • Reklāma un mārketings
 • Rekomendējamie kursi augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam
 • Sagatavošanas kursi 12. klases valsts pārbaudījumiem
 • Tūrisms
 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Valodu apguve
 • Veselība

Kursi, semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir izveidota klausītāju grupa.

Informācija par kursiem un kontaktinformācija šeit →

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs piedāvā

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) piedāvā jaunas programmas un praksē izmēģinātas inovatīvas mācīšanās formas, kas atbilst pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju un speciālistu vajadzībām: darbnīcas, seminārus, meistarklases, mācīšanās grupas, treniņus, mācības tiešsaistē, individuālas konsultācijas, problēmu diagnostiku.

Nodarbībās svarīga ikviena dalībnieka iesaistīšanās, tās ietver mācību stundu vērošanu un analīzi, lomu spēles, simulācijas, interaktīvus uzdevumus un darbu ar reālām dalībnieku dzīves situācijām. 

Profesionālā pilnveide, projekti, resursi, pasākumi →

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67033740
E-pasts: dace.rutina@lu.lv

Piesakies kādai no LU mācību programmām un mācies jau šajā rudenī!

Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) aicina pieteikties kādai no 16 mācību programmām 2022. gada rudenī un mācīties par saviem vai uzņēmuma līdzekļiem!

Uzzini vairāk par LU VUMC piedāvātajām mācību programmām šeit →

Piesakies mācībām šeit, aizpildot anketu un LU VUMC darbinieki sazināsies ar Jums 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Informāciju par programmām, kursiem un atlaidēm var iegūt katru darba dienu, zvanot vai rakstot šeit →

Par citām mūžizglītības programmām LU 2022./2023. studiju gadā, uzzini šeit →

2. augustā sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta 8. kārtai

Šī gada 2. augustā sāksies pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtā. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

Pieteikties mācībām varēs līdz 2022. gada 31. augustam, aizpildot pieteikumu mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Apstiprināto mācību programmu saraksts būs pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv vienlaikus ar 8. kārtas izsludināšanu. Aicinām sekot informācijai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.

Uzzināt vairāk šeit →

LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā kursus

2021./ 2022. studiju gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu izveidošanas, tā norit nepārtraukti visu studiju gadu.

Informācijai  

Līdz 1. jūnijam piesakies tālākizglītības kursiem par starptautiskajiem salīdzinošajiem pētījumiem

Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāji un administrācijas pārstāvji 8. un 9. jūnijā aicināti piedalīties bezmaksas tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursos “Dalība starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos”. Pedagogu profesionālo kompetences programmas ietvaros īstenotā kursu apjoms ir 8 stundas, pēc kursu sekmīgas nokārtošanas tik izsniegta Latvijas Universitātes apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Pieteikšanās līdz 1. jūnijam.

Par pasākuma dienas kārtību un pieteikšanos uzzināt šeit →

Līdz 28. maijam piesakies pedagogu bezmaksas profesionālās kompetences pilnveides kursos

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPMF PPIC) aicina pieteikties BEZMAKSAS pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem!

Kursi notiks attālināti (MS Teams) un klātienē, Rīgā (praktiskās nodarbības, piemēram, dizaina un tehnoloģiju skolotājiem)

Kursu sākums - jūnijā, turpinājums - nākamā mācību gada sākumā

Kursu apraksts un pieteikšanās šeit →

Piesakies līdz  28. maijam!

Informācijai: inga.liepina@lu.lv; 67034825

Noslēgusies pieteikšanās mūžizglītības programmās nodarbinātām personām 7. kārtā

Pateicamies ikvienam, kurš pieteicās mācībām Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra piedāvātajos kursos! 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir saņemts rekordliels pieteikumu skaits un lielākā interese bijusi par izglītības programmām tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, IT un būvniecība.

Līdz marta beigām, VIAA izvērtēs pieteikumu atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un par rezultātiem informēs individuāli, nosūtot ziņu uz reģistrācijā norādīto e-pastu.

Atgādinām, ka no 27. janvāra līdz 24. februārim notika pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” kursiem, kuru īsteno VIAA.

Ir plānots, ka pieteikšanās kursiem 8. kārtā, kas būs noslēdzošā šajā projektā, tiks izsludināta jau tuvāko mēnešu laikā. Sekojiet līdzi informācijai LU VUMC  lapā un VIAA lapā.

Informācijai: profesionalis@lu.lv; 29198484; 29146912

Iegūsti tiesības mācīt citu mācību priekšmetu papildus esošajai skolotāja profesionālajai kvalifikācijai!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. 

Tā ir iespēja iegūt cita mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju, profesionāli pilnveidoties un uzlabot mācību procesa kvalitāti skolās.

Uzzināt vairāk šeit →

Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kuriem nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kuri vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās 2021./ 2022. mācību gada centralizētajiem eksāmeniem jau ir sākusies! 

Uzzināt vairāk šeit →

Sagatavošanas kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās, plkst. 17.30 – 20.25.

Vairāk par kursiem uzzināt šeit →

Piesakies attālināti kursiem pedagoģijas jomā!

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus. 

Kursu saraksts un pieteikuma anketa šeit →

Kontaktpersona:

Rita Ābele, Mg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece
Tālrunis: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

Tālākizglītības kursi un semināri

Latvijas Universitātē (LU) mūžizglītības aktivitātes īsteno dažādas struktūrvienības, kas piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes, kā arī piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā gan pieaugušo auditorijai, gan jauniešiem, gan skolēniem un to vecākiem dažādās jomās Rīgā un LU filiālēs.

LU mūžizglītības aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā, izmantojot informācijas tehnoloģijas (ar piedāvājumu un īstenotāju kontaktiem var iepazīties

Visas LU fakultātes. 

Šeit tu vari aplūkot aktuālo kursu piedāvājumu.

Par mūžizglītības jautājumiem konsultē:

LU Studiju departamenta vecākā eksperte Krīstīne Strūberga, 67033995, 27893959 kristine.struberga@lu.lv 

LU Madonas filiāle, 29146912; madona@lu.lv

Kursi klausītājiem (lekcijas)

Ja tev ir vidējā izglītība un vēlme apgūt tevi interesējošus vai nepieciešamus priekšmetus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt LU studiju kursus, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par kursu veiksmīgu apguvi. 

Aktuālo kursu saraksts semestrī (lekciju saraksts).

Kā kļūt par klausītāju, uzzini šeit →

Uzzini vairāk:

LU Studentu serviss, 67034444; studentu.serviss@lu.lv

LU Madonas filiāle, 29146912; madona@lu.lv