“Direktoru vietnieka loma pilnveidotā mācību satura ieviešanā un jaunievedumu nostiprināšanā: datu pratība ieviešanas kvalitātes izvērtēšanai” (24 stundas)

No 2024. gada 9. augusta līdz 2024. gada 13. novembrim Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Direktoru vietnieka loma pilnveidotā mācību satura ieviešanā un jaunievedumu nostiprināšanā: datu pratība ieviešanas kvalitātes izvērtēšanai”. Programmas īstenošana notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Kursu apjoms: 24 stundas.

Pieteikšanās līdz 21. jūnijam (ieskaitot). Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 4. jūlijam (ieskaitot).

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore; e-pasts: dace.rutina@lu.lv; telefons: 29 145 697; vietne: siic.lu.lv

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADA JŪNIJĀ

Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa ir apkopojusi un piedāvā šādas programmas 2024. gada jūnijā. 

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

PERSONĪBAS PILNVEIDE

VESELĪBA, SPORTS UN DARBA AIZSARDZĪBA

 

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADA MAIJĀ

Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa ir apkopojusi un piedāvā šādas programmas 2024. gada maijā. 

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

PEDAGOĢIJA

VESELĪBA, SPORTS UN DARBA AIZSARDZĪBA

 

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

18 stundu programma skolotājiem "Bērnu un jauniešu iesaiste fiziskajās aktivitātēs; atbalsta metodes un to pamatprincipi veselības un sportiskā snieguma veicināšanai"

Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina skolotājus apgūt 18 stundu programmu "Bērnu un jauniešu iesaiste fiziskajās aktivitātēs; atbalsta metodes un to pamatprincipi veselības un sportiskā snieguma veicināšanai".

Programmas mērķis ir iepazīstināt ar iespējām veicināt bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti, piedāvājot praktiskas metodes un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, kas nodarbības var padarīt interesantākas. Programmas apguves laikā tiek pievērsta uzmanība arī iegūto psihoemocionālo barjeru pārvarēšanai, spējai koncentrēties un veselīga uztura nozīmei ikdienā.

Nodarbību norises laiks:

09.05. pl. 15.30 – 20.00 attālināti
11.05. pl. 10.00 – 13.30 klātienē,  Aspazijas bulvāris 5, Rīga; LU BVEF
16.05. pl. 15.30 – 19.15 attālināti
24.05. pl. 16.00 – 20.15 attālināti

Pieteikšanās līdz 01.05.2024.
Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADA APRĪLĪ

Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa ir apkopojusi un piedāvā šādas programmas 2024. gada aprīlī. 

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

PERSONĪBAS PILNVEIDE

 

PERSONĪBAS PILNVEIDE PEDAGOGIEM

 

PEDAGOĢIJA

VESELĪBA, SPORTS UN DARBA AIZSARDZĪBA

 

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

 

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADA MARTĀ

Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa ir apkopojusi un piedāvā šādas programmas 2024. gada martā:

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

PERSONĪBAS PILNVEIDE

 • Jogas studiju ievadprogramma, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Hatha jogas praktikums I, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Sanskrits I, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” saturs un metodika vispārējā izglītībā, 160 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Garīgās veselības veicināšana skolās, 48 stundas.Tālrunis: 29708328,  e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, 72 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs (angļu valodas grupai), 160 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem, 72 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, 160 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Mācību priekšmeta Sociālās zinības mācību saturs un didaktika, 240 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi, 72 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas.  Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Otrās svešvalodas skolotājs (vācu, spāņu vai franču valoda), 160 stundasTālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Spēles kā aktīvās mācīšanās metode, 6 stundas. Tālrunis: 67034825; e-pasts: rita.abele@lu.lv 
 • Galda spēļu izstrāde un izmantošana izglītībā, 10 stundas. Tālrunis: 67034825; e-pasts: rita.abele@lu.lv 
 • Izlaušanās un vides spēļu izstrāde un izmantošana izglītībā, 10 stundas. Tālrunis: 67034825; e-pasts: rita.abele@lu.lv 
 • Vienkāršoti digitāli risinājumi spēļu izstrādei un izmantošanai izglītībā, 10 stundas. Tālrunis: 67034825; e-pasts: rita.abele@lu.lv 

VESELĪBA, SPORTS UN DARBA AIZSARDZĪBA

 • Ājurvēdas izglītības pamati, 160 stundas, Tālrunis: 24821433, e-pasts: indija@lu.lv
 • Bērnu un jauniešu iesaiste fiziskajās aktivitātēs; atbalsta metodes un to pamatprincipi veselības un sportiskā snieguma veicināšanai, 18 stundas. E-pasts: ineta.miskuna@lu.lv.
 

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADA FEBRUĀRĪ

Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa ir apkopojusi un piedāvā šādas programmas 2024. gada februārī:

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

PERSONĪBAS PILNVEIDE

 • Jogas studiju ievadprogramma, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Hatha jogas praktikums I, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Sanskrits I, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē, 64 stundas. Tālrunis: 24821433; e-pasts: indija@lu.lv
 • Sociālā inteliģence, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
 • Apzinātība, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
 • Apģērbu kultūra un stils, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
 • Sevis prezentēšanas māksla tēla veidošanai, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv

PERSONĪBAS PILNVEIDE PEDAGOGIEM

 • Pedagoga sociālā inteliģence, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
 • Apzinātība pedagogiem, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
 • Sevis prezentēšanas māksla – pedagoga tēla veidošanai, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv
 • Apģērbu kultūra un stils pedagogiem, 40 stundas. Tālrunis: 29408743, e-pasts: gunta.krage@lu.lv

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” saturs un metodika vispārējā izglītībā, 160 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Garīgās veselības veicināšana skolās, 48 stundas.Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, 72 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs, 160 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem, 72 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, 160 stundas. Tālrunis: 29708328,  e-pasts: ginta.ramane@lu.lv
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Mācību priekšmeta Sociālās zinības mācību saturs un didaktika, 240 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi, 72 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas.  Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Mācību metodes ģeogrāfijas izglītībā, 80 stundas. Tālrunis; 29174118, e-pasts: inga.liepina@lu.lv
 • Aktualitātes ģeogrāfijas zinātnē: Ģeogrāfija I un II vidusskolā, 26 stundas. E-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv 

VESELĪBA, SPORTS UN DARBA AIZSARDZĪBA

 • Ājurvēdas izglītības pamati, 160 stundas, Tālrunis: 24821433, e-pasts: indija@lu.lv
 

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADA JANVĀRĪ

Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa ir apkopojusi un piedāvā šādas programmas 2024. gada janvārī

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Adaptīvā līderība: praktiski risinājumi pārmaiņu laikam, 50 stundas
 • Sertificēts digitālā mārketinga profesionālis (CDMP), angļu valodā, 80 stundas

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Mācību priekšmeta "Sociālās zinības" saturs un didaktika, 240 stundas
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas
 • Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, 160 stundas
 • Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem), 72 stundas
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem, 72 stundas

VESELĪBA

 • Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude māsām (vispārējās aprūpes māsām), 100 jautājumi
 • Hroniskas sāpes jostas daļā un muguras muskulatūras attīstīšanas vingrojumu tehnika, 7 stundas

AUSTRUMU KULTŪRAS STUDIJAS

 • Jogas studiju ievadprogramma, 64 stundas
 • Sanskrits I, 64 stundas
 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē, 64 stundas
 • Hatha jogas praktikums I, 64 stundas
 • Jogas tradīcija un prakse I, 64 stundas

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2023. GADA DECEMBRĪ

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Adaptīvā līderība: praktiski risinājumi pārmaiņu laikam, 50 stundas
 • Sertificēts digitālā mārketinga profesionālis (CDMP), angļu valodā, 80 stundas

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Garīgās veselības veicināšana skolās, 48 stundas
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas
 • Pirmsskolas saturs un didaktika, 80 stundas
 • Sākumizglītības skolotājs, 160 stundas
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, 72 stundas
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi, 72 stundas
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas
 • Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs, 160 stundas
 • Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, 160 stundas
 • Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem), 72 stundas
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem, 72 stundas

VESELĪBA

 • Ājūrvēdas izglītības pamati, 160 stundas
 • Hroniskas sāpes jostas daļā un muguras muskulatūras attīstīšanas vingrojumu tehnika, 7 stundas

AUSTRUMU KULTŪRAS STUNDAS

 • Jogas studiju ievadprogramma, 64 stundas
 • Sanskrits I, 64 stundas
 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē, 64 stundas
 

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2023. GADA NOVEMBRĪ

BIZNESS, VADĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • LEAN un ergonomika efektīvam attālinātam darba procesam
 • LEAN metodoloģija ražošanā un pakalpojumu sniegšanā

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā
 • Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika vispārējā izglītībā
 • Garīgās veselības veicināšana skolās
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs
 • Pirmsskolas saturs un didaktika
 • Sākumizglītības skolotājs
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi
 • Sociālais pedagogs
 • Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

Informāciju apkopoja: LU Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa, tālrunis: 67033971

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2023. GADA OKTOBRĪ

BIBLIOTĒKAS

 • Izglītības iestādes bibliotekārs, 64 stundas (26.10.2023.–08.12.2023.)

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Garīgās veselības veicināšana skolās, 48 stundas
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas
 • Pirmsskolas saturs un didaktika, 160 stundas
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, 72 stundas
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi, 72 stundas
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas
 • Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs, 160 stundas
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem, 72 stundas
 • Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem, 16 stundas

VALODAS

 • Ķīniešu valodas apmācība (sākuma kurss), 64 stundas
 • Ķīniešu valodas apmācība (vidējais līmenis), 64 stundas
 • Ķīniešu valodas apmācība (augstākais līmenis), 64 stundas

VESELĪBA

 • Sportista posttraumatiskā rehabilitācija, 6 stundas (04.11.2023. klātienē/attālināti)

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

Tālākizglītības kurss “Limfātiskā sistēma, tās mijiedarbība ar uzturu un fiziskām aktivitātēm"

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs 2023. gada 7. oktobrī organizē tālākizglītības kursu “Limfātiskā sistēma, tās mijiedarbība ar uzturu un fiziskām aktivitātēm".

Vairāk informācijas par kursu un pieteikšanās šeit →

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2023. GADA SEPTEMBRĪ

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Akciju tirgus investīciju analīzes pamatkurss ieguldījumu izvērtēšanai, 80 stundas
 • Biznes analītika ar PowerBI, 80 stundas
 • Esty.com e-komercijas platformas pamatkurss pārdošanai internetā, 160 stundas
 • Sirds vadītā līderība, 160 stundas
 • Adaptīvā līderība, 160 stundas

PEDAGOĢIJA

 • Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika vispārējā izglītībā, 160 stundas
 • Garīgās veselības veicināšana skolās, 48 stundas
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas
 • Pirmsskolas saturs un didaktika, 160 stundas
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, 72 stundas
 • Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi, 72 stundas
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas
 • Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs, 160 stundas
 • Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem, 72 stundas
 • Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs, 240 stundas
 • Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs, 240 stundas
 • Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs, 240 stundas
 • Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs, 240 stundas
 • Dabaszinību satura skolotājs, 240 stundas
 • Dabaszinātņu ģeogrāfijas satura skolotājs, 240 stundas
 • Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem, 16 stundas

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 • Jogas studiju ievadprogramma, 64 stundas
 • Ājūrvēdas izglītības pamati, 160 stundas
 • Sanskrits I, 64 stundas

Vairāk informācijas par mūžizglītības programmām uzzini šeit →

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs nodrošina Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika”, kā arī  Nacionālās programmas projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos” darbības pēctecību.

Piedāvājam jaunas programmas un praksē izmēģinātas inovatīvas mācīšanās formas, kas atbilst pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju un speciālistu vajadzībām: darbnīcas, seminārus, meistarklases, mācīšanās grupas, treniņus, mācības tiešsaistē, individuālas konsultācijas, problēmu diagnostiku.

Nodarbības notiek pie Jums skolā vai Latvijas Universitātes telpās.

Par VISC profesionālās kompetences pilnveides programmām uzzināt vairāk šeit → 

Līdz 10. augustam piesakies bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām

Līdz 2023. gada 10. augustam ir iespēja pieteiktes šādām bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām:

 • Otrās svešvalodas (vācu) skolotājs, 160 stundas
 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas

Vairāk informācija par šiem un citiem kursiem, uzzini šeit: https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/ 

Jaunums! Programma "Sākumizglītības skolotājs"

Mērķauditorija: pedagogi ar augstāko profesionālo bakalaura izglītību un skolotāja kvalifikācija.

Programmas mērķis: pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, lai iegūtu tiesības strādāt par pedagogu pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6. klasei).

Programmas apjoms: 160 stundas

Maksa: 718 euro

Informācijai:  inga.liepina@lu.lv un LU PPMF PPIC vietnē: https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/

 

Aktuāls mūžizglītības programmu piedāvājums 2023. gada jūnijā-augustā

 

Informācija par mācību programmām, to anotācija un elektroniskā pieteikšanās šeit →

Lielākajā daļa programmu, mācības tiks uzsāktas augustā, septembrī.

Aktuāls mūžizglītības programmu piedāvājums 2023. gada maijā

BIZNESS, VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA:

Kontaktinformācija: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs, 29198484; profesionalis@lu.lv

INTEREŠU IZGLĪTĪBA:

VESELĪBA:

Līdz 3. maijam piesakies kursiem ar ESF 90% līdzfinansējumu!

 

Latvijas Universitātes (LU) Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra (VUMC) programmu un kursu saraksts:

Pieteikties var strādājošie no 25 gadiem. Ierobežots vietu skaits

Katrs strādājošais visa projekta laikā var mācīties 2 reizes (ir iespēja mācīties arī par saviem vai uzņēmuma līdzekļiem).

Iespējams pieteikties mācībām 1 izglītības programmā.

Vienlaikus var piedalīties 1 izglītības programmas apguvē.

Papildinformācijai: e-pasts: profesionalis@lu.lv; tālrunis: 29198484; VUMC un Mācības pieaugušajiem

Mūžizglītības iespējas Latvijas Universitātē 2023. gadā

Latvijas Universitāte  (LU) piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes, kā arī piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā gan pieaugušo auditorijai, gan jauniešiem, gan skolēniem un to vecākiem dažādās jomās Rīgā un LU filiālēs. LU mūžizglītības aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā.

Aktuālo mūžizglītības piedāvājumu skatīt sadaļā par tālākizglītības kursiem vai bukletā “Mūžizglītības iespējas Latvijas Universitātē 2023. gadā

AKTUĀLS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 2023. GADA FEBRUĀRĪ-MARTĀ

Atsevišķas programmas īstenosim LU Madonas filiālē, kolīdz būs pieteicies nepieciešamais personu skaits grupā.  

PEDAGOĢIJA:

BIBLIOTĒKAS:

IESTĀDES VADĪBA UN BIZNESS:

INTEREŠU IZGLĪTĪBA:

"Aktualitātes ģeogrāfijas zinātnē: Ģeogrāfija I un II vidusskolā” (36 stundas)

Sākot ar 2023. gada martu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē tiks īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Aktualitātes ģeogrāfijas zinātnē: Ģeogrāfija I un II vidusskolā” (36 stundas). Mācību gaitā ģeogrāfijas skolotāji, kuri strādā ar Ģeogrāfija I un II saturu vidusskolā, tiks iepazīstināti ar aktualitātēm ģeogrāfijas zinātnē, kas būtiski uzlabos pedagogu prasmes ikdienas darbā.

Kursa satura tēmas:

 • Procesi Zemes sistēmās un to mijiedarbība;
 • Dabas procesu un cilvēku mijiedarbība;
 • Iedzīvotāju skaita un struktūras izmaiņas;
 • Mūsdienu pilsētvide un tās attīstība;
 • Globālās sistēmas un globālā pārvaldība.

Kursa dalībnieki laboratorijas darbos strādās pie telpiski funkcionālo atšķirību novērojamiem pilsētās dažādos pasaules reģionos, pielietojot ĢIS programmatūras.

Kursā dalībnieki piedalīsies arī praktiskajos lauka darbos.

Vairāk informācijas par kursu →

Apgūsti Montesori medicīnisko pedagoģiju jau no februāra!

2023. gada februārī mācības sāks 12. Montesori medicīniskās pedagoģijas kurss Latvijas Universitātē (LU). Šī tālākizglītības programma piedāvā iespēju iepazīt Montesori metodes principus un praksi, akcentējot darbu ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības.

Programmas apguves gaitā divu mācību gadu garumā klausītājus iepazīstinās ar Montesori pedagoģijas filozofiju, tās neirofizioloģisko un psiholoģisko pamatojumu, metodiskajiem principiem, Montesori pedagoģiski sagatavoto vidi un materiāliem, to izstrādāšanas, adaptēšanas un izmantošanas noteikumiem, kā arī ar iespējām šo pedagoģiju pielietot, atveseļojot un integrējot sabiedrībā bērnus ar īpašām vajadzībām, uzlabojot šo bērnu dzīves kvalitāti.

LU programma atbilst starptautisko Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursu prasībām un klausītāji noslēgumā saņem gan LU tālākizglītības apliecību, gan arī Starptautiskās Attīstības, rehabilitācijas un pediatriskās tālākizglītības akadēmijas (Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation und pädiatrische Fortbildung, Vācija) sertifikātu.

Programma orientēta darbam ar bērniem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem.

Nodarbības noris reizi mēnesī: piektdienu pēcpusdienās un sestdienās, 17 reizes divu mācību gadu garumā (16 kredītpunkti, 264 akadēmiskās stundas).

Papildu informācija un pieteikšanās →

Aktuāls Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023. gada janvārī-februārī

Atsevišķas programmas īstenosim LU Madonas filiālē, kolīdz būs pieteicies nepieciešamais personu skaits grupā.  

PEDAGOĢIJA:

BIBLIOTĒKAS:

IESTĀDES VADĪBA UN BIZNESS:

INTEREŠU IZGLĪTĪBA:

 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē
 • Jogas studiju ievadprogramma
 • Ājūrvēdas izglītības pamati
 • Sanskrits I
 

Saziņa ar LU Madonas filiāli šeit →

Adaptīvā līderība. Uzņēmumu vadītājiem

Mums Tev ir risinājums, kas palīdzēs Tev būt labākam līderim un vadītājam pārmaiņu laikā.

Sākums: 2023. gada 3. februāris

Ilgums: 11 nedēļas

Formāts: Klātienē / tiešsaistē

Cena: 1970 euro

Piesakies informācijas saņemšanai un sarunai ar mūsu izaugsmes eksperti Daci Lāci aizpildot formu: https://ej.uz/pmfi

Piesakies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai "Sākumizglītības skolotājs"

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs uzsāk kursu klausītāju grupas komplektēšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Sākumizglītības skolotājs".

Uzzināt vairāk šeit →

Aktuāls kursu un semināu piedāvājums

Latvijas Universitāte piedāvā šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

Tālākizglītības kursi un semināri šādās jomās:

 • Austrumu kultūras studijas
 • Bibliotēku zinības
 • Datu apstrāde
 • Digitālās tehnoloģijas
 • Interešu izglītības kursi
 • Kursi attālinātā darba nodrošināšanai
 • Pedagoģija
 • Personības izaugsmes un karjeras attīstības kursi un semināri
 • Projektu vadība
 • Psiholoģija
 • Reklāma un mārketings
 • Rekomendējamie kursi augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam
 • Sagatavošanas kursi 12. klases valsts pārbaudījumiem
 • Tūrisms
 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Valodu apguve
 • Veselība

Kursi, semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir izveidota klausītāju grupa.

Informācija par kursiem un kontaktinformācija šeit →

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs piedāvā

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) piedāvā jaunas programmas un praksē izmēģinātas inovatīvas mācīšanās formas, kas atbilst pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju un speciālistu vajadzībām: darbnīcas, seminārus, meistarklases, mācīšanās grupas, treniņus, mācības tiešsaistē, individuālas konsultācijas, problēmu diagnostiku.

Nodarbībās svarīga ikviena dalībnieka iesaistīšanās, tās ietver mācību stundu vērošanu un analīzi, lomu spēles, simulācijas, interaktīvus uzdevumus un darbu ar reālām dalībnieku dzīves situācijām. 

Profesionālā pilnveide, projekti, resursi, pasākumi →

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67033740
E-pasts: dace.rutina@lu.lv

Piesakies kādai no LU mācību programmām un mācies jau šajā rudenī!

Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) aicina pieteikties kādai no 16 mācību programmām 2022. gada rudenī un mācīties par saviem vai uzņēmuma līdzekļiem!

Uzzini vairāk par LU VUMC piedāvātajām mācību programmām šeit →

Piesakies mācībām šeit, aizpildot anketu un LU VUMC darbinieki sazināsies ar Jums 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Informāciju par programmām, kursiem un atlaidēm var iegūt katru darba dienu, zvanot vai rakstot šeit →

Par citām mūžizglītības programmām LU 2022./2023. studiju gadā, uzzini šeit →

2. augustā sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta 8. kārtai

Šī gada 2. augustā sāksies pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtā. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

Pieteikties mācībām varēs līdz 2022. gada 31. augustam, aizpildot pieteikumu mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Apstiprināto mācību programmu saraksts būs pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv vienlaikus ar 8. kārtas izsludināšanu. Aicinām sekot informācijai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.

Uzzināt vairāk šeit →

LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā kursus

2021./ 2022. studiju gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu izveidošanas, tā norit nepārtraukti visu studiju gadu.

Informācijai  

Līdz 1. jūnijam piesakies tālākizglītības kursiem par starptautiskajiem salīdzinošajiem pētījumiem

Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāji un administrācijas pārstāvji 8. un 9. jūnijā aicināti piedalīties bezmaksas tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursos “Dalība starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos”. Pedagogu profesionālo kompetences programmas ietvaros īstenotā kursu apjoms ir 8 stundas, pēc kursu sekmīgas nokārtošanas tik izsniegta Latvijas Universitātes apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Pieteikšanās līdz 1. jūnijam.

Par pasākuma dienas kārtību un pieteikšanos uzzināt šeit →

Līdz 28. maijam piesakies pedagogu bezmaksas profesionālās kompetences pilnveides kursos

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPMF PPIC) aicina pieteikties BEZMAKSAS pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem!

Kursi notiks attālināti (MS Teams) un klātienē, Rīgā (praktiskās nodarbības, piemēram, dizaina un tehnoloģiju skolotājiem)

Kursu sākums - jūnijā, turpinājums - nākamā mācību gada sākumā

Kursu apraksts un pieteikšanās šeit →

Piesakies līdz  28. maijam!

Informācijai: inga.liepina@lu.lv; 67034825

Noslēgusies pieteikšanās mūžizglītības programmās nodarbinātām personām 7. kārtā

Pateicamies ikvienam, kurš pieteicās mācībām Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra piedāvātajos kursos! 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir saņemts rekordliels pieteikumu skaits un lielākā interese bijusi par izglītības programmām tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, IT un būvniecība.

Līdz marta beigām, VIAA izvērtēs pieteikumu atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un par rezultātiem informēs individuāli, nosūtot ziņu uz reģistrācijā norādīto e-pastu.

Atgādinām, ka no 27. janvāra līdz 24. februārim notika pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” kursiem, kuru īsteno VIAA.

Ir plānots, ka pieteikšanās kursiem 8. kārtā, kas būs noslēdzošā šajā projektā, tiks izsludināta jau tuvāko mēnešu laikā. Sekojiet līdzi informācijai LU VUMC  lapā un VIAA lapā.

Informācijai: profesionalis@lu.lv; 29198484; 29146912

Iegūsti tiesības mācīt citu mācību priekšmetu papildus esošajai skolotāja profesionālajai kvalifikācijai!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. 

Tā ir iespēja iegūt cita mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju, profesionāli pilnveidoties un uzlabot mācību procesa kvalitāti skolās.

Uzzināt vairāk šeit →

Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kuriem nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kuri vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās 2021./ 2022. mācību gada centralizētajiem eksāmeniem jau ir sākusies! 

Uzzināt vairāk šeit →

Sagatavošanas kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās, plkst. 17.30 – 20.25.

Vairāk par kursiem uzzināt šeit →

Piesakies attālināti kursiem pedagoģijas jomā!

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus. 

Kursu saraksts un pieteikuma anketa šeit →

Kontaktpersona:

Rita Ābele, Mg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece
Tālrunis: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

Tālākizglītības kursi un semināri

Latvijas Universitātē (LU) mūžizglītības aktivitātes īsteno dažādas struktūrvienības, kas piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes, kā arī piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā gan pieaugušo auditorijai, gan jauniešiem, gan skolēniem un to vecākiem dažādās jomās Rīgā un LU filiālēs.

LU mūžizglītības aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā, izmantojot informācijas tehnoloģijas (ar piedāvājumu un īstenotāju kontaktiem var iepazīties

Visas LU fakultātes. 

Šeit tu vari aplūkot aktuālo kursu piedāvājumu.

Par mūžizglītības jautājumiem konsultē:

LU Studiju departamenta vecākā eksperte Krīstīne Strūberga, 67033995, 27893959 kristine.struberga@lu.lv 

LU Madonas filiāle, 29146912; madona@lu.lv

Kursi klausītājiem (lekcijas)

Ja tev ir vidējā izglītība un vēlme apgūt tevi interesējošus vai nepieciešamus priekšmetus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt LU studiju kursus, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par kursu veiksmīgu apguvi. 

Aktuālo kursu saraksts semestrī (lekciju saraksts).

Kā kļūt par klausītāju, uzzini šeit →

Uzzini vairāk:

LU Studentu serviss, 67034777; studentu.serviss@lu.lv

LU Madonas filiāle, 29146912; madona@lu.lv