Bezmaksas digitālo prasmju pilnveides mācības un virtuālā prakse!

Iesāc gadu lietderīgi - izmanto bezmaksas digitālo prasmju pilnveides mācības un virtuālās prakses iespējas!

Piedāvātie kursi:

  • Biznesa un datu analīze, sāksies 18.01
  • Programmu un lietotņu izstrāde, sāksies 19.01
  • Programmēšanas valodas Python apguve, sāksies 17.01.
  • Microsoft 365 administrēšana, sāksies 17.01

Reģistrējies šeit →  un iegūsti jaunas zināšanas, starptautiski atzītu sertifikātu, profesionālu pieredzi! 

Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kuriem nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kuri vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās 2021./ 2022. mācību gada centralizētajiem eksāmeniem jau ir sākusies! 

Uzzināt vairāk šeit →

Sagatavošanas kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās, plkst. 17.30 – 20.25.

Vairāk par kursiem uzzināt šeit →

2022. gada janvārī tiek plānota pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta 7. kārtas kursiem

2022. gada janvārī tiek plānota iedzīvotāju pieteiksānās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtai, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Informācija būs pieejama VIAA mājas lapā.

Informāciju par kursu organizāciju Latvijas Universitātē, sniegs Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (VUMC): tālrunis 29198484, 67034981, 67034983; e-pasts: profesionalis@lu.lv

Informācija VUMC vietnē →

 

Piesakies attālināti kursiem pedagoģijas jomā!

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus. 

Kursu saraksts un pieteikuma anketa šeit →

Kontaktpersona:

Rita Ābele, Mg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece
Tālrunis: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

Tālākizglītības kursi un semināri

Latvijas Universitātē (LU) mūžizglītības aktivitātes īsteno dažādas struktūrvienības, kas piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes, kā arī piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā gan pieaugušo auditorijai, gan jauniešiem, gan skolēniem un to vecākiem dažādās jomās Rīgā un LU filiālēs.

LU mūžizglītības aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā, izmantojot informācijas tehnoloģijas (ar piedāvājumu un īstenotāju kontaktiem var iepazīties

Visas LU fakultātes. 

Šeit tu vari aplūkot aktuālo kursu piedāvājumu.

Par mūžizglītības jautājumiem konsultē:

LU Studiju departamenta vecākā eksperte Krīstīne Strūberga, 67033995, 27893959 kristine.struberga@lu.lv 

LU Madonas filiāle, 29146912; madona@lu.lv

Kursi klausītājiem (lekcijas)

Ja tev ir vidējā izglītība un vēlme apgūt tevi interesējošus vai nepieciešamus priekšmetus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt LU studiju kursus, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par kursu veiksmīgu apguvi. 

Aktuālo kursu saraksts semestrī (lekciju saraksts).

Kā kļūt par klausītāju, uzzini šeit →

Uzzini vairāk:

LU Studentu serviss, 67034444; studentu.serviss@lu.lv

LU Madonas filiāle, 29146912; madona@lu.lv