Piesakies kursiem pedagoģijas jomā!

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus. 

Kursu saraksts un pieteikuma anketa šeit →

Kontaktpersona:

Rita Ābele, Mg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece
Tālrunis: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

Informācija nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides kursu klausītājiem!

31. maijā tika atklāta pieteikšanās 6. kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Pieteikšanās notika līdz 30. jūnijam tiešsaistē VIAA mājas lapā.

Informāciju par kursu organizāciju, sniegs LU Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs, tālrunis 29198484; 67034981; 67034983; e-pasts: profesionalis@lu.lv

Informācija VUMC vietnē →