Madonas novada pašvaldības stipendijas un finansējums studiju maksai.

Atbalstāmās jomas:

  • izglītības joma: atbalsta personāls iekļaujošā izglītībā: speciālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs, sociālais pedagogs. Vairāk → 
  • pedagogi ar kvalifikāciju: dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā, vācu valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, mūzikā, latviešu valodā un literatūrā. Vairāk →
  • sociālā aprūpe: sociālā darba speciālists. Vairāk →
  • veselības aprūpe: anesteziologs, reanimatologs, dermatalogs, endokrinologs, ergoterapeits, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, gastroenterologs,  ginekologs, dzemdību speciālists, internists, ķirurgs, audiologopēds/logopēds, māsa, narkologs, nefrologs, neirologs, otolaringologs,  pediatrs (neonatologs), psihiatrs, radiologs/diagnosts, reimatologs, traumatologs/ortopēds, urologs, ģimenes ārsts, kardiologs. Vairāk: šeit → un šeit →

Madonas novada domes 18.01.2022. saistošie noteikumi Nr. 2 Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību, šeit →

 

Latvijas Universitātē studentiem tiek piedāvātas mecenātu - fizisku un juridisku personu - piešķirtas stipendijas, kā arī dažādas mērķstipendijas, šeit →

Ja vēlaties piešķirt studentiem stipendiju vai ziedot augstskolai, sazinieties ar nodibinājumu Latvijas Universitātes fonds! Jūsu materiālais atbalsts sekmēs Latvijas Universitātes studentu izaugsmi un augstskolas darbu par labu valsts, sabiedrības, ekonomikas un kultūras izaugsmei.

 

Studiju un studējošā kredīts.

2023. gada rudens semestrī kredītiem kredītiestādē varat pieteikties, ja esat noslēdzis līgumu par studijām, samaksājis pirmo iemaksu un imatrikulēts augstskolā (ierakstīts studējošo sarakstā), vecāko kursu studējošam jābūt reģistrācijai semestrim LUIS. Plašāka informācija Swedbank tīmekļvietnē, šeit →

Latvijas Universitātes Kredītu piešķiršanas komisija konsultē šeit →

 

Citas pieejamās atbalsta iespējas skatīt šeit →