Vides piekļūstamība

Atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pantam piekļūstamība (angļu val. – accessibility) ir izšķirošs priekšnosacījums, lai personas ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi. 

Pieejamība nozīmē vides, objekta un pakalpojuma pieejamību vai esamību kopumā. 

Piekļūstamība nozīmē, ka konkrētajai videi, objektam un pakalpojumam ir iespēja fiziski piekļūt un to var lietot, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus. 

Šeit vari iepazīties ar piekļūstamību Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiāles birojam un studiju norises vietai.

Šeit vari uzzināt par piekļūstamību citās LU struktūrvienībās.