Latvijas Universitāte piedāvā apgūt dažādus studiju kursus Klausītāja statusā. Pec kursa noklausīšanās un pārbaudīja nokārtošanas, Klausītājs saņems apliecinājumu par noklausīto studiju kursu. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība.

Kursu apguve ir maksas pakalpojums, un to nosaka LU rīkojums par studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumiem. Maksa ir atkarīga no kredītpunktu daudzuma. 

 

Jautājumu gadījumā, sazinieties ar Madonas filiāli! Kontaktinformācija šeit →