Sadarbība ar Madonas novada pašvaldību

2018. gada 17. oktobrī Madonas novada pašvaldība un Latvijas Universitāte noslēdza Nodomu protokolu par sadarbību izglītības, reģionālās attīstības un zinātnes jomā un līgumu par sadarbību ar Madonas novada bibliotēku.

Uzzināt vairāk →

Sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolu

LU Madonas filiāles studiju process notiek Madonas pilsētas vidusskolā, adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona.

Studiju diena - sestdiena, no plkst. 10.00 līdz 17.00

Uzzināt vairāk →

Sadarbība ar Madonas novada bibliotēku

Madonas novada bibliotēka piedāvā lietotājiem bibliotēkas krājumu, datu un informācijas sistēmu, citu novada bibliotēku krājumu pieejamību, kā arī, izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, nodrošināt citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību. Bibliotekāri sniedz konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām un e- pakalpojumiem.

Uzzināt vairāk  →

Sadarbībā ar LU Madonas filiāli, bibliotēkā tiek organizētas zinātniski pētnieciskās konferences un izstādītas Latvijas Universitātes Bibliotēkas ceļojošās izstādes:

Sadarbība ar Madonas pilsētas sporta centru

 Madonas pilsētas sporta centrā notiek praktiskās nodarbības studiju programmas "Sporta treneris" Madonas filiāles studentiem.

Sporta centrā tika izstādīta LU Bibliotēkas ceļojošā izstāde "Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports" →

Uzzināt vairāk →