LU Bibliotēkas sniegtais atbalsts studiju procesā

1. Bibliotēkā pieejamie informācijas resursi atrodas: Kopkatalogā un Primo.

2. Nepieciešamo grāmatu piegāde uz vēlamo LU filiāli. Pieprasījuma formu iespējams aizpildīt šeit.

3. Pamācības grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā.

 4. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs.

 5. Lai palīdzētu orientēties LU abonēto elektronisko resursu piekļuvē, LU Bibliotēka ir izveidojusi elektroniskos bukletus dažādās zinātņu nozarēs: Ceļveži e-resursos (lu.lv).

 6. Iespēja uzdot jautājumu bibliotekāram. 

Vairāk par LU Bibliotēku meklē šeit.