LU Bibliotēkas sniegtais atbalsts studiju procesā:

LU Bibliotēkas sniegtais atbalsts studiju procesā:

1. Bibliotēkā pieejamie informācijas resursi atrodas: Kopkatalogā un Primo.

2. Nepieciešamo grāmatu piegādi uz vēlamo LU filiāli. Pieprasījuma formu iespējams aizpildīt šeit.

3. Pamācības grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā:

4. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs

5. Piedāvājam Informācijas resursu sarakstu izveidi, lai atvieglotu referātu un noslēguma darbu izstrādi.

6. Iespēju uzdot jautājumus bibliotekāram.

Vairāk par LU Bibliotēku meklē šeit.