Projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības.

Dalībai projektā "Mācītspēks" interesenti var pieteikties no 3. janvāra līdz 1. maijam.

Paralēli pieteikšanās laikam notiks arī kandidātu izvērtēšana un atlase.

Dalībai projektā “Mācītspēks” ir vairāki obligāti priekšnosacījumi: iepriekš iegūta augstākā izglītība, vidējā atzīme diplomā vismaz 7 balles, un nav skolotāja kvalifikācijas.

Plašāka informācija par kampaņu “Esi skolotājs!” un pieteikšanās anketa projektam “Mācītspēks” pieejama tīmekļa vietnēs www.ozolzile un www.esiskolotajs.lv