Sestdien, 21. janvārī, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sporta treneris” septiņi braši Madonas filiāles 3. kursa studenti klātienē, aizstāvēja kvalifikācijas darba ietvaros veikto pētījumu.

Studenti, saņemot atbalstu no izvēlētā darba vadītāja, bija veikuši katrs savu pētījumu, attiecīgās kvalifikācijas - futbola vai basketbola treneris iegūšanai, par šādiem tematiem:

  • Soda metiena tehnika.
  • Jogas vingrinājumu integrācijas nozīme futbolā U9/U10 vecuma grupā.
  • Dribla attīstības tehnika 10-12 gadus veciem zēniem.
  • Bumbas pārvaldīšanas paņēmienu izmantošanas labvēlīgā ietekme, futbolistu attīstības sākumposmā.
  • Basketbola elementu apguve, integrējot kustību rotaļas.
  • Līdzsvara attīstība 7-8 gadus veciem bērniem basketbolā.
  • Futbola 11 m soda sitiena-izpildes ietekmējošie faktori.

Kvalifikācijas darbā, studenti formulēja un analizēja praktiskās problēmas sporta trenera darbā, iegūstot nepieciešamo informāciju trīs studiju prakšu uzdevumu izpildes laikā dažādās Latvijas sporta skolās un sporta klubos. Ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, studenti izmantoja precīzi definētu problēmu risināšanu sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā.

Nozares un akadēmiskās vides profesionāļu komisija vērtēja noslēguma darbus un piešķīra 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu “Sporta treneris” un attiecīgi izvēlēto kvalifikāciju “Futbola treneris” vai “Basketbola treneris”. Tas apliecina trenera spēju plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt treniņu procesu izvēlētajā sporta veidā, pielietojot atbilstošas metodes un ņemt vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā. 

Pateicamies studentiem, studiju programmas direktoram Rihardam Parandjukam, darbu vadītājiem, recenzentiem, vērtēšanas komisijai, studentu prakšu vadītājiem un darba devējiem par lielisku kopdarbu!

Jaunajiem sporta treneriem augstāko izglītību apliecinošs dokuments tiks pasniegts izlaidumā 24. februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Aicinām sveicējus!

Dalīties